Házirend

Vissza az előző oldalra

Óvodánk házirendje a Közoktatási törvény és végrehajtási utasításai, a helyi Nevelési Program, valamint a Szülők Közössége véleményének figyelembevételével készült.

Általános információk az óvodáról:

Az óvoda neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Kada Mihály Általános Iskola és
Napközi Otthonos Óvoda
1103 Budapest, Kada u. 27-29.
Telefonszáma: 262-44-09
Igazgató neve: Hanczné Szmilkó Katalin
Óvodavezető neve: Szigetiné Mezei Gabriella
Óvodavezető helyettes neve: Dollmayer Mária
Óvodatitkár neve: Szöllősi Ferencné

Az intézmény nyitva tartása: reggel 600 – este 1800.
A nevelési év: szeptember 1- augusztus 31. tart.
A nyári zárás: időpontjáról februárban értesítjük a szülőket.
Az óvoda a nyári időszakban felújítástól, karbantartástól függően 4-5 hétig tart zárva. Indokolt esetben a szülők kérésére a kerület más óvodájában helyezzük el gyermeket. Az elhelyezés kérelmét 1 hónappal a zárás előtt írásban kell jelezni az óvodavezetőnek.

Nevelésnélküli munkanapok: egy nevelési évben 5 munkanap.
Időpontjáról 7 nappal korábban értesítjük a szülőket. Ezeken a napokon a szülő kérésére ügyeletet biztosítunk a gyermek számára, a kijelölt intézményben.

Napi nyitva tartás:
Óvodánk 600-1800 óráig tart nyitva.
6-7 óra között, illetve 17 órától ügyeletes óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel.
A gyermekek egészséges pszichés nevelése érdekében, a szülők ügyeljenek arra, hogy a gyermekük napi 10 óránál többet ne töltsenek az óvodában.

A gyermekeket legkésőbb reggel fél kilencig lehet behozni az óvodába. A nap folyamán, előrejelzés után, bármely időpontban hozhatják és vihetik gyermekeiket, ha nem zavarják a csoport közös tevékenységét.
A szülők személyesen adják át a gyermeküket a csoport óvónőjének.
A gyermekek a szülők előzetes írásbeli meghatalmazása alapján mehetnek haza más személlyel (nagyszülő, testvér, rokon, ismerős).

Távolmaradás igazolására vonatkozó szabályok:
Ha a gyermek az óvodai foglalkozásokról távol marad a mulasztást igazolni kell! A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek a távolmaradást, illetve ha a gyermek beteg volt.

Óvodai közösségbe csak egészséges gyermeket lehet behozni.

Beteg, gyógyszert szedő, lábadozó gyermek bevétele az óvodába a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges.

Betegség után kizárólag orvosi igazolással lehet óvodába jönni, melyet az óvónőnek kell átadni.

Fertőző megbetegedést, tetvességet a szülőnek telefonon azonnal jelentenie kell az óvodavezetőnek!


A szülő telefonszáma megadásával gondoskodjék arról, hogy napközben elérhető legyen.

Ha a gyermek 10 napon túl hiányzik és az óvodavezető írásbeli felszólítására sem jelentkeznek a gyermek az óvodából kizárható!

Az óvodaköteles (5. életévét betölti) gyermek, egy nevelési évben 7 napnál többet igazolatlanul nem hiányozhat. Amennyiben az óvodavezető felszólítására sem igazolják a gyermek mulasztását a jegyző eljárást kezdeményez a szülő ellen.


A gyermek ruházata, felszerelése az óvodában:
A gyermek ruhatárát a szülő választja meg, hogy tiszta, praktikus és kényelmes legyen.

Kérjük, hogy átöltözéshez tartalék ruhát tegyenek be a szekrénybe, zsákba. Legyen a gyermeknek tornaruhája, váltócipője, benti öltözéke, pizsamája. Ezekbe célszerű a gyermekek jelét berajzolni.

Az óvoda biztosít ágyneműt, törölközőt. Az gyermekek ruhájának, tornaruhájának tisztántartásáról a szülő gondoskodik.

Ékszert a gyermekek ne hordjanak, mert balesetveszélyes. Felelősséget az ékszerért nem vállalunk!

Étkezési térítési díj befizetése:

Budapest Főváros X. kerület Önkormányzat Képviselő –testülete a térítési díjak beszedésének módját az alábbiak szerint szabályozta.
A térítési díjakat:
- csoportos beszedési megbízással
- csekkes befizetéssel(készpénzes átutalási megbízással) (OTP-nél vagy Postán)
- banki átutalással lehet rendezni
A Polgármesteri Hivatal Gazdasági és Pénzügyi Főosztálya minden térítési díjbefizetéshez a befizető részére számlát bocsájt ki , az intézményi adatszolgáltatás alapján.

Az étkezések lemondása a szülő feladata, melyet megtehet egy nappal későbbi időpontra írásban (az ebédlerendelő füzetben) minden reggel 8.45 óráig.

Hiányzások esetén a szülő kötelessége az étkezések lemondása! A hiányzás, betegség bejelentése nem jelenti egyúttal az étkezés lerendelését, azt külön kell kérni. Ételt az óvodából elvinni az ÁNTSZ előírásait figyelembe véve nem lehetséges!

Étkezések időpontja: reggeli: 8.00 - 9.00
ebéd: 12.00 - 12.30
uzsonna: 14.30 - 15.30

Nem etikus a többi gyermekkel szemben és az óvoda tisztántartását is zavarja, ha a gyermek az óvoda területén otthonról hozott élelmiszert (üdítő, csokoládé, gyümölcs stb.) fogyaszt.


Az óvodai ünnepségekre (születésnap, névnap), rendezvényekre (karácsony, farsang, ballagás stb.) cukrászipari termékek az intézmény területére nem szállíthatók. Csak olyan édesipari termékek hozhatók be, melyek ipari készítésűek, zárt csomagolásúak, a fogyaszthatósági, vagy minőség megőrzési időtartam jól olvasható.


Együttműködés a családokkal

Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el pajtásaikat, tudják kifejezni magukat, képesek legyenek alkalmazkodni. Konfliktusaikat ne durvasággal, erőszakossággal oldják meg. Vigyázzanak környezetük berendezéseire, eszközeire. Ezen törekvésünk sikerének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekükben.

Komolyabb probléma, konfliktus esetén keressék meg az óvónőt, az óvodavezetőt és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzeteket.
A gyermekekkel kapcsolatban információt, csak a saját óvónőtől, illetve az óvodavezetőtől kérjenek.

A szülői értekezletek, fogadónapok, egyéb rendezvények időpontját a csoportszobák ajtajára kiírva jelezzük.

Az óvodával jogviszonyban nem álló személyek az intézménybe határozott céljuk megvalósításának legrövidebb idejéig léphetnek be, illetve tartózkodhatnak bent.

Az óvoda házirendje a mindennapi élet megkönnyítését és zavartalan működését szolgálja, megtartásában szem előtt kell tartani a gyermek érdekeit.


A HÁZIREND BETARTÁSA MINDEN SZÜLŐ KÖTELESSÉGE!